USŁUGI KSIĘGOWE

 • książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa
 • rozliczenia podatku VAT
 • rozliczenia podatku VAT w rolnoctwie

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie zaluczek na podatek dochodowy

USŁUGI POZOSTAŁE

 • wypełnianie zeznań rocznych osób indywidualnych
 • przygotowanie zeznań rocznych do NFZT-, PEFRON-u, GUS-u
 • reprezentacja klienta przed Urzedem Skarbowym
  oraz ZUS-em

DOTACJE

 • piszemy wnioski o
  dofinansowania z UE
 • piszemy biznesplany

USŁUGI KSIĘGOWE

Książka przychodów i rozchodów
Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej
Pełna księgowość
Pozostałe usługi księgowe

 

Książka przychodów i rozchodów :
– bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
– ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejstry VAT, rozrachunki;
– deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
– sprawozdania do urzędu statystycznego.

 

Rozliczenia ewidencji ryczałtowych, karty podatkowej:
-prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie kwot ryczałtu, rozliczanie z ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego;
-prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
-wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy; 
-prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ;
-sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT 7K, VAT-UE na podstawie zapisów w rejestrach
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych;
-prowadzenie ewidencji wyposażenia;
-wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników.

 

 Pełna księgowość:
– opracowywanie planów kont;
– opracowywanie polityki rachunkowości;
– bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
– księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki;
– prowadzenie rejestrów podatku VAT; – sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
– deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
– sprawozdania do urzędu statystycznego .

 

Pozostałe usługi księgowe:
-prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT (w tym ewidencji sprzedaży, ewidencji zakupu) ;
-prowadzenie rozliczeń VAT w rolnictwie -prowadzenie rozliczań zwrotu VAT z materiałów budowlanych; 
-sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych ;
-sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS; 
-rozliczenia osób fizycznych z Urzędem Skarbowym -kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych ;
-przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont ;
-sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych -prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
-doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości -doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów ;
-przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS -przygotowanie sprawozdań do NFZ -przygotowanie sprawozdań PFRON.

 
 

KADRY I PŁACE

-sporządzanie list płac
-sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do umów zleceń i umów o dzieło
-naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
-sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy(PIT-11, PIT-4R)
-sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych (RMUA)
-rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
-wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników

 
 
 

DOTACJE

Przygotowywanie projektów o dofinansowanie z UE
Wnioski o dofinansowanie
Biznesplan

 

 

Przygotowywanie projektów o dofinansowanie z UE (dotacje unijne, fundusze unijne).
Każdy projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej w ramach procedury konkursowej i tylko najlepiej przygotowane wnioski mają szanse uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.
Biuro profesjonalnie przygotuje komplet dokumentacji niezbędnej w ubieganiu się o dotację unijną, tak aby maksymalnie zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania dla planowanej działalności lub inwestycji.

Biuro zajmują się sporządzaniem:
-wniosku o dofinansowanie,
-Biznes Planu,
-innych wymaganych załączników.

 

Wnioski o dofinansowanie.
Fundusze pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej są szansą dla wielu przedsiębiorców. Dzięki nim możliwy jest rozwój wielu sektorów gospodarki.Niestety procedury związane z pozyskiwaniem takich środków nie są wcale łatwe. Rozpoczęcie procesu ubiegania się o dofinansowanie wymaga złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów. Gąszcz wymagań i papierów przeraża wielu chętnych. Dla wielu przedsiębiorcy w tym momencie powstaje bariera nie do pokonania. Przygotowywanie projektów o dofinansowanie z UE Wnioski o dofinansowanie

 

Biznesplan
Biznesplan jest dokumentem kluczowym w ocenia wiarygodności i szans na pomyślną realizację projektu. Sztuką jest opisywać mocne strony planowanego projektu. Równie ważne jest by słabe strony i zagrożenia ukazać w odpowiedni sposób, z uwiarygodnieniem w analizach ekonomicznych, analizie SWOT, rachunku zysków i strat, prognozie przepływów finansowych i przedstawienia bilansu. Dobry biznesplan jest podstawą każdego projektu zarówno we wniosku o dotację jak też promesę czy kredyt bankowy.

 
 
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w